Algemene voorwaarden

Op alle diensten van PSC zijn de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd
bij de Kamer van Koophandel te Den Haag onder nummer 28041140. Op uw verzoek worden deze algemene voorwaarden u toegezonden per mail of post.