Tarieven

PSC werkt voornamelijk op basis van een vast uurtarief, te vermenigvuldigen met de tijd die aan de opdracht wordt besteed.

Het door PSC gehanteerde tarief is zeer concurrerend ten opzichte van de in de markt geldende tarieven.

Ook het is mogelijk, afhankelijk van de aard en omvang van de opdracht (bijvoorbeeld bij incassowerkzaamheden), een vast percentage overeen te komen. Dit percentage wordt per opdracht én na overleg bepaald.

Kosten zoals griffierecht, deurwaarders- en andere kosten worden aan de opdrachtgever doorbelast.

Daarnaast biedt PSC de mogelijkheid tot een abonnement voor telefonische advisering.

In principe wordt op maandelijkse basis gedeclareerd waarbij PSC een betalingstermijn hanteert van 15 dagen.