HUURRECHT

Wanneer er sprake is van verhuur of huur van woonruimte en/of bedrijfsruimte, kunnen er helaas geschillen ontstaan. Bijvoorbeeld over:

Betaling van de huur
Verandering van de huurprijs
Renovatie
Overlast
Illegale onderhuur
Achterstallig onderhoud
Opzegging van de huur

Daarom is het belangrijk om te weten wat uw rechten en plichten zijn zodat een geschil zo spoedig mogelijk wordt  opgelost.

Dankzij de ruime kennis die PSC heeft op het gebied van het huurrecht kunt u erop vertrouwen dat uw belangen bij ons in
goede handen zijn. Daarbij bespaart u zich de hoge kosten van een advocaat.