Privacyverklaring

PSC respecteert de privacy van alle cliënten. Wij streven ernaar om alle persoonlijke informatie zeer vertrouwelijk te behandelen waarbij de verwerking gebeurt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Persoonsgegevens worden alleen verwerkt indien dit noodzakelijk is voor behandeling van de door u aan ons verstrekte opdrachten. Deze gegevens worden bewaard tot de opdrachten geheel zijn afgewikkeld, een en ander conform de wettelijke bewaartermijn.

Inzage in uw persoonsgegevens en/of eventuele verwijdering of aanpassing daarvan, kunt u schriftelijk verzoeken via het
volgende adres:

PSC
Postbus 798
2300 AT Leiden