Fiscaal recht

PSC kan bogen op een ruime expertise in het fiscaalrecht en kan u behulpzaam zijn bij de volgende gebieden:

■ Het opzetten van zakelijke administraties
■ Btw-advisering en het voeren van uw btw-administratie
■ Algemene begeleiding op fiscaal gebied
■ De keuze voor de meest optimale fiscale constructie
■ Het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures.
■ Het treffen van betalingsregelingen inzake aanslagen

Samen met u zoekt PSC naar de beste oplossing voor uw fiscale probleem.